که گفت بر رخ خوبان نظر خطا باشد؟
خطا بود که نبینند روی زیبا را!


۲ نظر:

fafa گفت...

ghashang shode sitet

افشین گفت...

هر کجا حسن و جمالیست ز جانان عکسیست
جان در آن عکس تواند رخ جانان دیدن
ملا محسن فیض کاشانی

ارسال یک نظر

» ابتدا نظر یا مطلب خود را نوشته، سپس در قسمت "نظر به عنوان" گزینهٔ " نام/آدرس اینترنتی" را انتخاب کرده و نام خود (یا نامی مستعار) را بنویسید. سپس بر روی "ارسال نظر" کلیک کنید.

» لطفاً مرتبط با مطلب، نظرتان را بنویسید و اگر سئوال یا پیامی غیرمرتبط با این مطلب دارید، از طریق ایمیل یا صفحهٔ تماس ارسال کنید.