فطرت و قانون

بداهیات   عرض می‌شود که چون ممکن است مدتی نتوانم بطور مرتب مطلبی بنویسم و دیگر اینکه مطالب زیادی از قبل در ذهن، دفترچه یادداشت و گوشی مبایل دارم که می‌خواسته‌ام آن‌ها را پخته کنم و بنویسم اما ظاهراً فرصتش پیش نمی‌آید، اینست که تصمیم گرفته‌ام این جعبهٔ پادکست یا‌‌ همان وبلاگ صوتی را – که به جعبهٔ معرکه‌گیر‌ها هم بی‌شباهت نیست، - در سایت بگذارم و بلطف و مدد تکنولوژی مبایلی، هر آنچه بصورت فی البداهه بذهنم می‌رسد را همانجا راهی این جعبه صفحهٔ پادکست‌ها کنم تا مستقیماً روی سایت بیاید. 

تخصیص.: دانلود مستقیم فایل :.

هست حیوانی که نامش اشغر است
او به زخم چوب زفت و لمتر است

تا که چوبش می‌زنی به می‌شود
او ز زخم چوب فربه می‌شود

لذت تخصیص تو وقت خطاب
آن کند که نآید از صد خم شراب

اکتبر ۲۰۱۱
لاکیمبا، سیدنی

از پی‌ رنگی‌   کسی‌ که به تو می‌‌گوید: «من تو را دوست دارم و به خاطر تو حاضرم با همه درگیر شوم و بجنگم.»، و واقعا هم «به خاطر تو» با همه می‌جنگد و درگیر می‌شود، هنگامش که برسد با تو هم‌‌ همان رفتاری را می‌کند که با همه می‌‌کند! هوش دار!