مراقبه برای کودکان!
   امروز جایی دیدم تبلیغ می‌کرد که بچه‌هایتان را بیاورید مراقبه یادشان بدهیم. نوشته بود: "کودکان  بسادگی  و به آسانی مدیتیشن  را یاد میگیرند".

   درست مثل این است که بخواهی به ماهی شنا کردن یاد دهی. چهره و رفتار بچه‌ها در این حالت دیدنی است!

   البته برای خانواده‌هایی که نیازمند مد هستند، چیز خوبی است. بچه را می‌گذارند کلاس مدیتیشن و فردا در مهمانی جلوی خاله، عمه، فک و فامیل و در و همسایه پزش را می‌دهند.

   یادم می‌آید یکی از بچه‌های فامیل را در سن شش سالگی گذاشته بودند مهد کودک. در آنجا به او فارسی و انگلیسی را همزمان یاد می‌دادند! آخر آن موقع انگلیسی یاد گرفتن برای بچه‌ها مد بود. شعر و آواز انگلیسی هم بهشان یاد می‌دادند. و هنوز صدای کودک را دارم که برایم شعر گربهٔ سیاه و سفید را می‌خواند.

   مادر بچه از وی خواست برای من بنویسد: Cat   و محسن کوچولو اینطور نوشت:۲ نظر:

مصطفي گفت...

حكايت "كافر همه را به كيش خود پندارد" همينه ديگه. فكر مي كنيم كه كودكان هم مثل ما، آلوده و غريب شده اند

ساناز م. گفت...

محسن کوچولو فارسی و انگلیسی را مخلوط کرده است! طفل معصوم.

پست کردن نظر

» ابتدا نظر یا مطلب خود را نوشته، سپس در قسمت "نظر به عنوان" گزینهٔ " نام/آدرس اینترنتی" را انتخاب کرده و نام خود (یا نامی مستعار) را بنویسید. سپس بر روی "ارسال نظر" کلیک کنید.

» لطفاً مرتبط با مطلب، نظرتان را بنویسید و اگر سئوال یا پیامی غیرمرتبط با این مطلب دارید، از طریق ایمیل یا صفحهٔ تماس ارسال کنید.