جان جمله علم‌هابرای دیدن و شنیدن گزیده ابیات فوق، روی تصویر کلیک کنید.

   این هم تصویر و ترجمه و تفسیر داستانی که در جلسهٔ امشب خواهیم خواند، از زبان جلال‌الدین عزیز. آقا عجیب سه‌تاری می‌زند!---
تازه: خواندن داستان فوق به جلسهٔ بعد موکول شد.