تسلیتفروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر
غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد؟

تو را غروب نماید، ولی شروق بود
لَحَد چو حبس نماید خلاص جان باشد

   بنده باخبر شده‌ام چند روزی‌ست پدر خانم پری‌سیمای عزیز(خانم سان شان) برحمت خدا رفته‌اند. به ایشان تسلیت عرض می‌کنم. امید که روان پدر عزیزشان غریق رحمت حق باشد.