بی‌حوصله‌گی زنانه   یکی از سوال‌های بسیار رایج و شایع خانم‌هایی که در مباحث خودشناسی هستند، در رابطه با خلقیات خانم‌ها نسبت به همسر یا همدم‌شان است. دوستان زیادی می‌پرسند که «آیا بدخلقی‌هایی که ما نسبت به همسر و همدم‌مان داریم فقط مربوط به نفس و هویت است یا دلیل دیگری هم دارد؟». «آیا باید خودم را شایستهٔ ملامت و سرزنش بدانم یا نه؟»

   از طرفی دیگر، آقایان هم تمام بدخلقی‌های همسر و همدم‌شان را به گرفتار نفس بودن آنها نسبت می‌دهند.

   متاسفانه بسیاری از ما در مورد واقعیت‌های فیزیولوژیکی‌مان بی‌اطلاع یا کم‌اطلاعیم، و خانواده و بزرگترهای ما نیز در آگاه کردن ما فعال نبوده‌اند یا بندگان خدا خودشان هم اطلاع درست وحسابی‌یی ندارند. و این کم‌اطلاعی علت رنج و ملامت کردن خودمان است. تغییرات هورمونی شدیدی که ماهانه در جسم زن صورت می‌پذیرد باعث تغییرات شدید روحی درون او می‌شود و این البته جای هیچ ملامت و سرزنشی ندارد. (بگذریم که حتی از منظر بحث خودشناسی نیز ملامت و سرزنش خود، بطور کلی امری باطل و مخرب و اتفاقاً در جهت تخریب روح و روان ماست. یعنی حتی در غیر از دوران عادت ماهانه نیز اگر فردی گرفتار بدخلقی(ناشی از نفس) باشد، ملامت و سرزنش خودش کاری عبث و بلکه مخرب است.) 

   ویدیوی زیر موضوع بی‌حوصله‌گی و کج‌خلقی در دوران ماهانه خانم‌ها را بخوبی توضیح می‌دهد. هم به دوستان خانم و هم آقا توصیه می‌کنم آن را ببینند. آقایان هم با اطلاع از پروسهٔ این موضوع، مسلماً درک خوب و عاقلانه‌ای از وضعیت خاصی که همدم و همسرشان در آن قرار می‌گیرد پیدا می‌کنند.