غوکها می‌خواننداگر بروی تصویر کلیک کنید، آن را در اندازهٔ بزرگتر می‌بینید.
  

۴ نظر:

ناشناس گفت...

راستی اگه سهراب یه چیزائی ننوشته بودتاریخ مرک و تولدش ثبت میشد؟

ناشناس گفت...

دنباله سوال بالا
و به این مناسبت یادی و تاملی در افکارش ؟

tabkom گفت...

شاید یکی از پیچیده ترین و پنهان ترین عوامل ثبات و پایداری هویت فکری دلسوزی برای خود و گله داشتن از اینکه : آه ، هیچکس مرا درک نکرد و قدر مرا ندانستند و از این قبیل باشد ، البته روی سخنم با سهراب نیست و نمیتواند باشد او خود از درونش خبر داشته ، خودم را میگویم و به این فکر میکنم که در این مسیر جنگیدن با ( من ) آخرش باید یک ( کامیکازی ) درست و حسابی بشویم ، بعله جانم اینجا حلوا خیرات نمی کنند !!

علی گفت...

ازرنگ بریدیم وزدیدار گذشتیم - با چشم فروبسته زگلزار گذشتیم
***
درباغ جهان پا نگرفتیم چنان سرو - چون سایه سبک ازسردیوار گذشتیم
***
در راه سبک سیرنه پستی نه بلندی است - ابریم وازاین دامنه هموار گذشتیم
***
پندار برانگیخته صد نقش فسون رنگ - این پرده دریدیم و زپندار گذشتیم
***
دیدیم غباری چو برآن، جامه فکندیم - ازجاده دینا چه سبکبار گذشتیم
***
خفتیم وشدیم ازگذرخواب خبردار - ازرهگذر خواب چه بیدار گذشتیم
***
ازآمدن ورفتن ما کس نشد آگاه - ازرهرو این خانه پریوار گذشتیم

پست کردن نظر

» ابتدا نظر یا مطلب خود را نوشته، سپس در قسمت "نظر به عنوان" گزینهٔ " نام/آدرس اینترنتی" را انتخاب کرده و نام خود (یا نامی مستعار) را بنویسید. سپس بر روی "ارسال نظر" کلیک کنید.

» لطفاً مرتبط با مطلب، نظرتان را بنویسید و اگر سئوال یا پیامی غیرمرتبط با این مطلب دارید، از طریق ایمیل یا صفحهٔ تماس ارسال کنید.