لفظ"داود جان سلام، 

    رفته بودم این ویکند ساراگوزا، داشتم قدمی‌ می‌زدم، زیر بارون بسیار ملایم، در پارکی‌ کنار رودخانه Ebro که یک مجسمه بسیار بزرگ دیدم، ساخته شده از حروف سفید، که به نظر می‌رسید یک انسان نشسته رو به روی رودخانه در حال تامل و در نزدیکی آن محیط هم یک ساختمان بزرگ چند طبقه به شکل یک قطره آب دیده می‌شود.

    از کنجکاوی به هتل که برگشتم خوندنی (احتمالاً منظورشان متن یا مقاله‌ای باشد!) پیدا کردم برای توضیح که می‌گوید در سال ۲۰۰۸ برای نمایش اکسپو، متن سخن (=موضوع نمایشگاه) آب بوده و آرتیستی به نام  Jaume Plensa با این مجسمه به نام El alma del Ebro (روح Ebro) دعوت می‌کند آدمیزاد‌ها را به تامل در مورد کمی‌ آب.. 

   رفتم نگاهی‌ به حد آب رودخانه Ebro کردم که پر از آب است و بسیار زیبا.

   برایت عکسی‌ گرفتم از رودخانه و به یاد زنده‌رود تو افتادم فکر کردم شاید  Jaume Plensa به اصفهان سفر کرده بوده ..."