ليلةليلة
لو باقي ليلة 
بعمري ابيه الليله   
و اسهر في ليل عيونك    
و هي ليلة عمر

يالله يالله
وش كثر انتي جميله
يالله يالله
وش كثر انا احب

احلم احلم بك دايم
جنبي و انا صاحي و نايم
ياللي ايامي بدونك
ما هي من العمر

صوتك، همسك
بيتي و سفري
قمرک، شمسك
ليلي و فجري

و انتي يا عيوني
انتي قلبي
انا وين ما كونتي

ياللي سواد عيونك
افديه العمریک شب،
اگر یک شب از عمر من باقی مانده باشد،
در تمام زندگی‌ام فقط همین یک شب را می‌خواهم

و تا صبح بیدار می‌مانم در چشمان تو
و این شب، برابر با تمام زندگی من است

زود باش، زود باش
که چقدر زیبایی

زود باش، زود باش
که چقدر دوستت دارم

هر لحظه در رویایم می‌بینم که کنار منی
چه در خواب، چه به بیداری

آه، روزهایی که بدون تو هستم‌
جزو عمرم حساب نمی‌شود

صدای تو، پچ پچ تو
در خانهٔ من، در سفر من

روی ماه تو، روی آفتاب تو
در شبهای من و در صبح‌های من

و تو، ای چشمهای من،
تو ای قلب من،
هر جا که باشی هستم

آه، چشمهای «مست» تو
زندگی‌ام را به آنها هدیه می‌کنم