بدون شرح!

۴ نظر:

ناشناس گفت...

سلولهای خاکستری در ارتباط با تصویر یکبار کتک خورده و سیره سیره و اشتهائی به میوه "آگاهی" نداره چرا بخوره که بعدش سوسمار بشه بهتر که بدون شرحه خطرناکه

fafa گفت...

هر که ناموخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگا....

ساناز م. گفت...

متاسفم...

اما همانطور که گفتید این کار باعث استقبال بیشتر از کتابهای ایشان می شود

قطره گفت...

پرواز را به خاطر سپار

پرنده ، مردنیست .....


پروازززززززززززززززززززززززززززززز را به خاطر سپار.

پست کردن نظر

» ابتدا نظر یا مطلب خود را نوشته، سپس در قسمت "نظر به عنوان" گزینهٔ " نام/آدرس اینترنتی" را انتخاب کرده و نام خود (یا نامی مستعار) را بنویسید. سپس بر روی "ارسال نظر" کلیک کنید.

» لطفاً مرتبط با مطلب، نظرتان را بنویسید و اگر سئوال یا پیامی غیرمرتبط با این مطلب دارید، از طریق ایمیل یا صفحهٔ تماس ارسال کنید.