حادثه
.: لینک مستقیم فایل صوتی :.

 
بهترین چیز رسیدن به نگاهی‌ست که از حادثهٔ عشق تر است.