سجود بی ساجدبرای خواندن غزل فوق و شرح منظوم آن، بروی تصویر کلیک کنید..: دانلود مستقیم فایل صوتی :.