واتامولا   چند روز پیش، جای شما سبز، طی سفری یکروزه به پارکی جنگلی شرفیاب گشتیم به نام Royal National Park. و سپس به برکه‌ای در این پارک بنام Wattamolla.

   عکس‌، ویدیو و صحبت‌هایی را آنجا گرفتم که مجموعاً در قطعه فیلم زیر آورده‌ام: