سه خواهرون   ژانویهٔ امسال به Blue Mountains رفته بودم و بخاطر مه‌آلودی شدید هوا از طبیعت و کوه و دره‌اش چیزی دیده نمی‌شد. در یک ماههٔ اخیر بعد از رصد کردن روزی آفتابی بالاخره همین یکشنبه شکار شد و دوباره Blue Mountains ملاقات گردید.

   عکسها و ویدیویی که در ژانویه گرفته بودم در یادداشت "ختن" همراه با آن تک بیت تک‌خال‌گونه آورده شده. ویدیوی زیر هم، بدون مه‌آلودی، سفرنامهٔ یکروزه‌ای است به خطهٔ Katoomba و تفرج صنعی در آفاق آن و انفس افسانهٔ سه خواهرش.