شهود


بر روی عکس حتماً کلیک کنید تا در اندازهٔ بزرگتر تماشایش کنید


هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست
ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست   (حافظ)

   این اصلی بنیادی است در زندگی!

   اما معنی بیت: "ناساز" یعنی نامتناسب، ناهماهنگ، نتراشیده و نخراشیده. "بی‌اندام": بدهیکل، بدون قد و بالای موزون و متناسب. "تشریف" هم یعنی خلعت، لباسی که شاهان به کسی می‌بخشیده‌اند.

   می‌گوید: "عیب و ایرادی اگر هست، از قد و قامت نامتناسب ماست. وگرنه خلعتی که تو داده‌ای برای قد و بالای هیچکس کوتاه و تنگ نیست." خلاصه اینکه عیب از ماست نه از تو.

   پانویس جان، این اصل است! اگر شروع کرد به نق زدن و نارضایتی، همیشه این را یادت باشد که تو حقیقت را متوجه نیستی. چیز و چیزهایی هست که تو نمی‌بینی. تو چشمت را بسته‌ای.

   اگر دروناً با زندگی ناهماهنگ و ناساز باشی، رنج جزء جدانشدنی از عمرت خواهد بود. اما اگر از "هستی" خلاص باشی، همراه با جریان زندگی هستی، خلعت زندگی به قد و بالایت می‌آید و عمیقاً راضی خواهی بود. نه رضایت ظاهری و الکی، باطناً و در ژرفای وجودت.

   اینجایی؟