یک لملم (به کسر لام و تشدید میم) یعنی بازی، تمرین، قلق، فوت و فن

   دوست عزیزم، محمدرضا، پارسال هدیه‌ای بمن داد. از این خودکارها هستند که برای معلم‌هاست، یک طرفش خودکار و طرف دیگرش چراغ‌قوه لیزری دارد. من هم که، می‌دانی، مثل چارلی‌ چاپلین در فیلم "عصر جدید"ش که هر چیز دم دستش می‌رسید فکر می‌کرد مهره است و باید پیچانده شود، حتی دکمه‌های دامن آن خانم، بمحض گرفتن و بازی کردن با قسمت لیزرش، ایده‌ای بذهنم آمد. و واقعاً چقدر این تشبیهی که در ویدیوی زیر می‌بینید بر عملکرد ذهن منطبق است و مفید است برای تمرین و بازی با تصاویر ذهن:


.: دریافت ویدیوی فوق :.

   اگر این لم را بارها تمرین کنیم تا برایمان ملکه شود، تحقق مدیتیشن بسیار روان‌تر صورت خواهد پذیرفت. و اختیار تصاویر تا حد بسیار زیادی دست خودمان می‌آید. بقول معروف، کار نیکو کردن از پر کردن است! ممارست، ممارست، ممارست.


---